Föreningsstyrelsen

Föreningsstyrelsen
E-post: info@tjalveok.se
Ordförande Johan Dahm
Vice ordförande Per Fröberg
Sekreterare Sven-Johan Prytz
Kassör Tomas Axi
Ledamöter
Andreas Tapani
Martin Härje
Karin Zimmerman

Valberedning
E-post: valberedning@tjalveok.se
Johan Cöster
Tobias Hed
Revisorer
Henrik Lavin
Åke Hansson
Helene Öhlund (suppleant)
Plusgirokonto
9 36 68 – 2 , Tjalve OK.
Swish 1230835348
E-post fakturor med mera kassan@tjalveok.se

Rulla till toppen